top of page

VSTUPENKY A POZVÁNKY PRE  CERTIFIKÁCIU ZELENÝCH ŠKÔL

Vzdelávací program Zelená škola organizuje na Slovensku každoročne slávnostnú certifikáciu, kde odovzdáva úspešným školám diplomy a certifikáty školám, ktoré naplnili ciele programu. Pri tejto príležitosti bola vytvorená grafická prezentácia vo forme pozvánky na slávnostné odovzdávanie, vstupenky a veľkoplošné banery do sály.

bottom of page