top of page

TRIČKÁ ENVIRO-KLIŠÉ

Návrh tričiek s najčastejšími enviro klišé a ich správnym riešením bol súčasťou prihlasovacej kampane do ďalšieho ročníka Zelenej školy v roku 2016. Aj takýmto vyvracaním mýtov učí vzdelávací program Zelená škola, čo znamená byť zodpovedným spotrebiteľom a ako pozitívne ovplyvňovať životné prostredie okolo nás.

bottom of page