top of page

PROPAGÁCIA FAIR TRADE PRODUKTOV CEZ AKCIU FÉR FARMA

Myšlienka akcie Fér Farma sa zakladala na vytvorení fiktívnej značky, pod ktorou sa budú predávať Fair Trade produkty a zároveň poskytovať informácie o podmienkach v akých pracujú ľudia na plantážach na kakao, kávu či banány. Akcia Fér Ferma prebehla v novembri 2017 v Bratislave pod vedením CEEV Živica a projektu Make Fruit Fair.

bottom of page