top of page

PRÍRUČKA PRE PROJEKT

KLÍMA NÁS SPÁJA

Príručka s podtitulom "Lokálne adaptačné opatrenia - príklady z praxe" prináša stručné zhrnutie základných lokálnych adaptačných prvkov na zmenu klímy pre obce a príklady z prvého ročníka projektu "Klíma nás spája" z 10 zapojených škôl. Celú príručku si môžete pozrieť na stránke projektu Klíma nás spája.

bottom of page