top of page

PAMÄTNICA PRE OZ PRE PRÍRODU

Publikácia Občianského združenia Pre Prírodu vznikla pri príležitosti 20. výročia činnosti OZ. Jej obálka je zložená z profilových fotografií súčasných aj bývalých členov a obsah sa venuje spomienkam na aktivity, ktorými sa podieľali na záchrane unikátnych biotopov v Bielych Karpatoch a na Strednom Považí. Pamätnica bola vydaná v roku 2018.

bottom of page