top of page

INFOGRAFIKA

Výsledky projektu, aktivít alebo fungovania spoločnosti či organizácie sa dajú vyjadriť aj vo forme obrázkov a čísel. Zo štatistiky vzdelávacieho programu Zelená škola  a organizácie CEEV Živica vznikli 3 rôzne infografiky vyjadrujúce počet účastníkov a aktivít, úspechy na sociálnych sieťach a vynaložené financie.

bottom of page