top of page

INFOPANEL PRE PRÍRODNÝ CINTORÍN ZÁHRADA SPOMIENOK

Záhrada spomienok je prírodná časť mestského cintorína vo Zvolene. Pravidlá pre posledné rozlúčky a vloženie urny do zeme je znázornené na infopanely s mapou. Grafika na infopanele opisuje význam a prináša  informácie pre návštevníkov prvého prírodného cintorína na Slovensku. 

bottom of page