top of page

WEB PRE VZDELÁVACIE CENTRUM ZAJEŽOVÁ

Vzdelávacie centrum v Zaježovej organizuje počas celého roka akcie zamerané na osobnostný rozvoj, meditáciu a zážitkové vzdelávanie. Úlohou nového webu bolo nielen informovať o ponúkaných službách ale aj vytvoriť funkčný kalendár pre kurzy a semináre, ktoré sa konajú v centre.

Webstránka pre centrum Zaježová vznikla na základe v spolupráci s IT špecialistom v roku 2018.

bottom of page